Navigácia

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odpadové hospodárstvo

POZEMKOVÉ ÚPRAVY k.ú. HOSŤOVÁ

Pozemkové úpravy

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HOSŤOVÁ

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HOSŤOVÁ

WiFi pre Teba

logo

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 18 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 26/18 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 28/17 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 25/18 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 19.6.2024, 0:03:17

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Obsah

Životné prostredie

Výrub drevín legislatíva

Zákon č. 543_2022 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny.pdf 

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov  pdf

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov   word

Popis

Výrub drevín, ktoré rastú v k.ú. Hosťová, povoľuje Obec Hosťová rozhodnutím na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,    

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

 • vyplnená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • kópia listu vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy so zakreslením dreviny resp. iný doklad, ktorý umožňuje identifikáciu dreviny v teréne (napr. fotografie dreviny)
 • súhlas vlastníkov pozemku, na ktorom drevina rastie (vyžaduje sa v prípade, ak žiadateľ o výrub  nie je vlastníkom pozemku)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku 

 

Poplatok

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov  (Položka 160 Sadzobníka správnych poplatkov) nasledovne:

Fyzická osoba ..................................10 €
Právnická osoba ..............................100 €
 

Lehota

 • do 30 dní odo dňa začatia konania
 • v zložitých prípadoch, môže byť lehota na vybavenie predĺžená, najviac však o 4 mesiace,
 • ak je dôvodom na predĺženie lehoty potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny, lehota na vybavenie môže byť predĺžená najviac na jeden rok.
   

Predpis – (Zákon, VZN)

 • zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny